This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Comisiynwch ni

Comisiynwch ni

Shaw Trust yn cefnogi cymunedau

Comisiynwch ni

Mae Shaw Trust yn gweithio gyda chomisiynwyr i ddarparu gwasanaethau sy'n helpu cymunedau. Mae comisiynwyr yn derbyn gwasanaeth o ansawdd, a gwerth ychwanegol trwy ail-fuddsoddiad yr Ymddiriedolaeth yn y cymunedau hyn. Un enghraifft dda o hyn yw ein buddsoddiad mewn mentrau cymdeithasol.

Ymrwymiad i arloesedd

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i arloesedd, ac mae ganddi brofiad o ddylunio ac arfarnu cynlluniau i brofi syniadau newydd a gwella gwasanaethau. Yn ogystal â darparu gwasanaethau hanfodol, gweithiwn gyda chomisiynwyr i ddylunio cynlluniau i helpu i drawsnewid mwy o fywydau mewn cymunedau.

Amdanom ni

Mae Shaw Trust yn elusen cyflogi, dysgu a sgiliau cenedlaethol sydd wedi ymrwymo i drawsnewid bywydau yn y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt. Sefydlwyd yr elusen yn 1982 ym mhentref Shaw yn Swydd Wiltshire er mwyn rhoi cymorth i bobl anabl leol i ddod o hyd i waith. employment.
Amdanom ni

Gwasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer ystod o adrannau’r llywodraeth, gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), Y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS), yn ogystal ag ar lefel gymunedol ar gyfer ystod o awdurdodau lleol.
Gwasanaethau
Cysylltu â ni am gomisiynu Shaw Trust